Považ

Hledám varianty 'považ' [ považte (3) považ (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 12:24...ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcemPovažte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však...
1. Královská 19:20...hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať sepovaž, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žítpovaž, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova...
Židům 7:4... podoben Božímu Synu zůstává knězem navždyckyPovažte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham...
Jakub 3:5...tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokážePovažte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I...

Slova obsahující považ: neopovažuj (1) neopovažujte (2) nepovažuj (1) opovaž (1) opovažuješ (2) považ (2) považoval (6) považovali (1) považován (4) považovaní (1) považováni (1) považováno (2) považovaným (1) považte (3) považuje (6) považujeme (1) považuješ (3) považujete (1) považuji (4) považují (1) považujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |