Povídá

Hledám varianty 'povídá' [ povídáte (1) povídat (3) povídám (2) povídali (6) povídají (1) povídá (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Královská 6:29...jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den  povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého...
Ester 5:12...nad velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou...
Job 33:12...kroku na dohlíží!' V tom se však mýlíš, to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj...
Přísloví 7:13...se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého masa, dnes jsem...
Kazatel 3:7... čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje...
Kazatel 10:14...řeči, po následují hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen...
Ezechiel 33:30...Hospodin. Synu člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte...
Lukáš 1:65...jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o tom všem povídali po celých judských horách. Všichni, kdo o tom...
Lukáš 21:5... co měla - celé své živobytí." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary!...
Lukáš 24:14...Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů, a povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a...
Lukáš 24:15...povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil...
Lukáš 24:17... Ježíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nich, jménem Kleofáš...
Jan 11:56... Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámupovídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na...
Skutky 17:18... Jedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích...
Skutky 26:31...a Bereniké a ostatní přísedící. Cestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si zasloužil smrt...
1. Korintským 14:34...ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když...
1. Korintským 14:35... Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás? Dorazilo snad jen k...

Slova obsahující povídá: neodpovídá (1) neodpovídáš (2) odpovídá (5) odpovídám (1) odpovídáš (1) povídá (4) povídám (2) povídáte (1) předpovídá (2) předpovídáním (1) vypovídá (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |