Poutníci

Hledám varianty 'poutníci' [ poutníky (2) poutníků (1) poutník (4) poutníci (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 6:4...kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském...
1. Letopisů 29:15...jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na...
Job 28:4... po rudě pátrají v černé tmě. Šachty razí, kam poutník nezavítá, kam ani nezabloudí noha člověka, spouští...
Žalmy 39:13... naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčetpoutník a host jsem přece u tebe tak jako všichni moji...
Žalmy 84:7...na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je...
Izaiáš 33:8... kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena, svědci v opovržení, člověka si...
Izaiáš 35:8... Nepůjde po nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na cestě nezbloudí. Neobjeví se...
Jeremiáš 9:1... Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít od...
Jeremiáš 14:8...Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako...
Jeremiáš 35:7... abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabova,...
Jeremiáš 41:5... přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků s oholenými bradami, roztrženými rouchy a se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |