Poutem

Hledám varianty 'poutem' [ pouty (1) pouto (1) poutem (2) poutech (7) pouta (6) pout (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Soudců 15:14...jeho pažích najednou byly jako hořící koudelpouta mu spadla z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl...
2. Královská 17:4...každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země,...
Job 38:31... povrch propasti když zamrzne? Umíš Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich...
Žalmy 116:16... tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu...
Kazatel 7:26...ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před , hříšníka ale polapí....
Daniel 4:12...Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská...
Daniel 4:20...jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej...
Marek 7:35..."Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřelypouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš...
Lukáš 8:29...ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal...
Lukáš 13:16...let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl, všichni jeho protivníci se zastyděli,...
Jan 18:24...ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslalpoutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně...
Skutky 9:2... Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést jepoutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku,...
Skutky 9:21...toho jména! Copak sem nepřišel, aby jepoutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále...
Skutky 20:23...svatý v každém městě potvrzuje, že čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o...
Skutky 22:5...vypravil, abych i tamější přívržence přivedlpoutech do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou...
Skutky 26:29...téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a...
Efeským 4:3...a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k...
Koloským 3:14...i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |