Pouta

Hledám varianty 'pouta' [ pouty (1) pouto (1) poutem (2) poutech (7) pouta (6) pout (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Soudců 15:14...jeho pažích najednou byly jako hořící koudelpouta mu spadla z rukou. Našel čerstvou oslí čelist, popadl...
2. Královská 17:4...každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země,...
Job 38:31... povrch propasti když zamrzne? Umíš Plejády pouty připoutat anebo povolit Orionův pás? Dáváš v jejich...
Žalmy 116:16... tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu...
Kazatel 7:26...ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před , hříšníka ale polapí....
Daniel 4:12...Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská...
Daniel 4:20...jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej...
Marek 7:35..."Otevři se!" Jeho uši se ihned otevřelypouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš...
Lukáš 8:29...ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal...
Lukáš 13:16...let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když to řekl, všichni jeho protivníci se zastyděli,...
Jan 18:24...ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslalpoutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně...
Skutky 9:2... Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést jepoutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku,...
Skutky 9:21...toho jména! Copak sem nepřišel, aby jepoutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále...
Skutky 20:23...svatý v každém městě potvrzuje, že čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o...
Skutky 22:5...vypravil, abych i tamější přívržence přivedlpoutech do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou...
Skutky 26:29...téměř, ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a...
Efeským 4:3...a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k...
Koloským 3:14...i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův...

Slova obsahující pouta: pouta (6) připoutali (1) připoutat (1) rozpoutal (1) rozpoutali (1) spoutají (1) spoutal (7) spoutala (2) spoutali (8) spoutaly (1) spoutaného (1) spoutaní (1) spoutaný (1) spoutaným (1) spoutat (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |