Použita

Hledám varianty 'použita' [ použita (1) použít (3) použil (2) použijí (1) použije (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 28:5...a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službuPoužijí na zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku...
Deuteronomium 21:3...města vezmou jalovici, která ještě nebyla použita k práci a ještě netahala jho. Tu jalovici ...
2. Letopisů 3:6...a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny...
Ezechiel 4:15..." odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich." "Synu...
Ezechiel 15:4...konce a i střed ohoří. K jakému užitku se  použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic...
Ezechiel 15:5... když je ohořelé a spálené! K čemu se ještě  použít? Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti...
Ezechiel 45:15...na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za...
1. Korintským 4:6...úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Bratřipoužil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |