Poučuješ

Hledám varianty 'poučuješ' [ poučuješ (1) poučuje (1) poučovat (3) poučovala (1) poučoval (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Přísloví 9:7...žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si o urážku, kdo kárá darebáka,...
Jeremiáš 31:34...a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!'...
Jan 9:34...mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že...
Římanům 2:21...máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: "Nekraď," a...
1. Timoteus 2:12...a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť...
Židům 8:11...Bohem a oni mým lidem. Jeden nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej...
1. Jan 2:27...přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné - není to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |