Poučné

Hledám varianty 'poučné' [ poučným (1) poučný (13) poučné (1) poučná (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Žalmy 32:1...stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!  Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a...
Žalmy 42:1... navěky! Amen! Amen! Pro předního zpěvákaPoučný žalm synů Korachových. Jako laň prahne po proudící...
Žalmy 44:1...je můj Bůh, záchrana! Pro předního zpěvákaPoučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože,...
Žalmy 45:1...tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň...
Žalmy 47:8...Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad všemi národy, Bůh sedí na trůnu své...
Žalmy 52:1...býci na tvém oltáři. Pro předního zpěvákaPoučný žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem...
Žalmy 53:1...tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanciPoučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení...
Žalmy 54:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástrojePoučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli...
Žalmy 55:1...očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástrojePoučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože, modlitbě, před...
Žalmy 74:1...skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím!  Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel?...
Žalmy 78:1...jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona.  Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učení, slov,...
Žalmy 88:1...synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože spásy...
Žalmy 89:1...jsi ode zahnal, mým společníkem je temnota!  Poučný žalm Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce...
Žalmy 142:1...do svých vlastních sítí - zatím uniknu!  Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K...
Přísloví 6:23...promluví. Přikázání je svíce a učení světlopoučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou ...
Přísloví 23:12...při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |