Potravy

Hledám varianty 'potravy' [ potravy (5) potravu (8) potravou (5) potrava (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 6:21...je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro...
Deuteronomium 2:28...po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevoPotravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze....
2. Samuel 9:10...a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jíst u...
Job 15:23... neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho...
Job 24:5... vycházejí za prací, jako by kořist hledalipotravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli,...
Žalmy 59:16... po celém městě běhají. Sem a tam toulají sepotravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale...
Žalmy 111:5...zázraky, milostivý a soucitný je HospodinPotravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná...
Žalmy 144:13...Naše spižírny plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce mladých, desítky tisíc...
Žalmy 147:9...rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. On...
Přísloví 13:23...na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno připravit. Kdo...
Izaiáš 3:1...a Judy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby potravy i všechny zásoby vody, hrdinu i bojovníka, soudce i...
Ezechiel 21:37...ukrutných, zkušených v díle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi,...
Ezechiel 29:5...zemi, neseberou , aby pohřbili. Dám za potravu divé zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé...
Ezechiel 33:27... padnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skalách a jeskyních,...
Ezechiel 34:5...Rozutekly se, protože neměly pastýře, a staly se potravou kdejaké divé zvěře. Rozutekly se - ovce bloudí...
Ezechiel 34:8...- Protože se ovce bez pastýře staly kořistípotravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři nehledají...
Ezechiel 34:28...otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je...
Amos 4:6...neměli; ve všech vašich vesnicích byl nedostatek potravy. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin....
Jonáš 3:7...ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou potravu; nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata se zahalí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |