Potravin

Hledám varianty 'potravin' [ potraviny (9) potravin (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 14:11...všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota...
Genesis 41:35...nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží...
Genesis 41:48...po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal...
Genesis 45:23...Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chlébpotraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s...
Deuteronomium 23:20...bratru nepůjčuj na úrok, půjde o penízepotraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš...
1. Královská 5:2...a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné...
2. Letopisů 11:11...jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta...
Nehemiáš 13:15...náklady. Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také...
Přísloví 6:8... dozorce ani vládce jemu netřeba; v létě si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho,...

Slova obsahující potravin: potravin (2) potraviny (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |