Potopou

Hledám varianty 'potopou' [ potopu (1) potopou (3) potopě (4) potopa (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 7:17...zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se zvedla...
Genesis 9:11...vyhubeno záplavou vody. nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je...
Genesis 9:28...stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a...
Genesis 10:1...rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer,...
Genesis 10:32...podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou...
Genesis 11:10...po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po...
Žalmy 29:10...všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin...
Izaiáš 54:9... kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám, že se na tebe...
Matouš 24:38...příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy...
Matouš 24:39... a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna...
Lukáš 17:27...se do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových:...
2. Petr 2:5...ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |