Potají

Hledám varianty 'potají' [ potají ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 18:22...se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a všichni...
Jeremiáš 13:17... Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami...
Jeremiáš 37:17... Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano,"...
Jeremiáš 38:16... neposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal...
Jan 7:10... vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. Židovští představení ho na slavnosti hledali....
Jan 18:20... kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli...
Skutky 16:37...vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne! přijdou a vyvedou nás sami!"...
Efeským 5:12... ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |