Potřou

Hledám varianty 'potřou' [ potřou (1) potřete (1) potřeš (3) potřel (4) potře (13) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 12:7...izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krvepotřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst...
Exodus 12:22...yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána...
Exodus 29:12...zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem  potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě...
Exodus 29:20...hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krvepotřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho...
Leviticus 4:7...Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí...
Leviticus 4:18...před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu...
Leviticus 4:25...pak prstem nabere trochu krve z oběti za hříchpotře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k...
Leviticus 4:30...oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krvepotře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:34...pak prstem nabere trochu krve z oběti za hříchpotře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev...
Leviticus 8:15... Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od...
Leviticus 8:23... zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krvepotřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé...
Leviticus 8:24... Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé...
Leviticus 9:9...jeho synové podali krev, namočil si v prstpotřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk,...
Leviticus 14:14...Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodněnípotře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:17... Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:18...oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před...
Leviticus 14:25...jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krvepotře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:28...Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:29...oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem...
Leviticus 16:18...jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozlapotře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj...
Ezechiel 43:20...k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krvepotřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i...
Ezechiel 45:19... Kněz vezme trochu krve z oběti za hříchpotře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |