Potřetí

Hledám varianty 'potřetí' [ potřetí ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 22:28... Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že  potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze ...
Numeri 24:10..., abys nepřátele zatratil, a hle, ty jim  potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal...
1. Samuel 3:8...zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovupotřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ...
1. Královská 18:34..."Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě potřetí." Když to udělali potřetí, voda se roztékala kolem...
Ezechiel 21:19... a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tam a sempotřetí, meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží kolem...
Matouš 26:44...ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešelpotřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k...
Marek 14:41... Nevěděli, co mu na to říci. Když se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost...
Lukáš 23:22..."Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za...
Jan 21:14...podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš  potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani...
Jan 21:17...řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že...
2. Korintským 12:14...odpusťte mi tu křivdu! Právě se k vám chystám  potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |