Potře

Hledám varianty 'potře' [ potřou (1) potřete (1) potřeš (3) potřel (4) potře (13) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 12:7...izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krvepotřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst...
Exodus 12:22...yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána...
Exodus 29:12...zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem  potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě...
Exodus 29:20...hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krvepotřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho...
Leviticus 4:7...Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí...
Leviticus 4:18...před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu...
Leviticus 4:25...pak prstem nabere trochu krve z oběti za hříchpotře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k...
Leviticus 4:30...oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krvepotře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:34...pak prstem nabere trochu krve z oběti za hříchpotře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev...
Leviticus 8:15... Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od...
Leviticus 8:23... zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krvepotřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé...
Leviticus 8:24... Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé...
Leviticus 9:9...jeho synové podali krev, namočil si v prstpotřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk,...
Leviticus 14:14...Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodněnípotře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:17... Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:18...oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před...
Leviticus 14:25...jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krvepotře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:28...Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 14:29...oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem...
Leviticus 16:18...jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozlapotře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj...
Ezechiel 43:20...k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krvepotřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i...
Ezechiel 45:19... Kněz vezme trochu krve z oběti za hříchpotře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a...

Slova obsahující potře: nepotřebný (1) nepotřeboval (1) nepotřebuje (1) nepotřebujeme (2) nepotřebujete (1) nepotřebuji (3) nepotřebují (5) opotřebované (1) potře (13) potřeba (25) potřebné (4) potřebného (2) potřebnější (1) potřebný (1) potřebným (1) potřeboval (9) potřebovala (1) potřebovali (3) potřebovat (5) potřebu (2) potřebuje (9) potřebujeme (6) potřebuješ (2) potřebujete (6) potřebuji (3) potřebují (4) potřeby (9) potřel (4) potřese (1) potřesou (1) potřeš (3) potřete (1) potřetí (13) spotřebovali (1) spotřebujete (1) zapotřebí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |