Potřísněnou

Hledám varianty 'potřísněnou' [ potřísněný (1) potřísněnou (1) potřísněné (2) potřísněná (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Leviticus 6:20... Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se...
Izaiáš 59:3...skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži,...
Jeremiáš 2:34...I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale...
Ezechiel 16:36...Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými milenci,...
Malachiáš 2:16...Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |