Potěchou

Hledám varianty 'potěchou' [ potěchy (2) potěchu (1) potěchou (1) potěcha (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 48:3...Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásypotěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na...
Pláč 2:15...je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásyPotěcha vší země?" Všichni tví nepřátelé si otvírají ústa...
Ezechiel 24:16..."Synu člověčí, jedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat,...
Ezechiel 24:21...svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubilipotěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synové a...
Ezechiel 24:25...jejich pevnosti, jejich radosti a chloubypotěchy jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim také syny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |