Potěšení

Hledám varianty 'potěšení' [ potěšením (6) potěšení (15) ]. Nalezen 21 verš.
Deuteronomium 24:5...službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do zástavy...
1. Letopisů 29:3...alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný...
Nehemiáš 1:11...i k modlitbě svých služebníků, kteřípotěšením ctí tvé jméno. Dej, tvůj služebník dnes uspěje...
Přísloví 3:17...a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je...
Přísloví 5:18... je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími...
Přísloví 10:23...obohacuje bez veškerého trápení. Tupec  potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy...
Přísloví 29:17...jejich pád. Vychovávej syna, a ti odpočinutípotěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí...
Kazatel 5:17...čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech...
Kazatel 10:19...se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší -...
Izaiáš 32:14...města utichne, z pevnosti a věže bude pustinapotěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije...
Daniel 3:32...v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při...
Lukáš 2:25... Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu...
Lukáš 6:24... Ale běda vám bohatým, neboť máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete...
Lukáš 16:25...věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje...
Skutky 4:36...jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl...
2. Korintským 1:3...Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty,...
2. Korintským 1:4...mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více...
2. Korintským 1:7...máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení,...
2. Korintským 7:4...otevřený, velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když...
Filipským 2:1... Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a...
2. Tesalonickým 2:16...nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a...

Slova obsahující potěšení: potěšení (15) potěšením (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |