Potíže

Hledám varianty 'potíže' [ potíží (1) potíže (4) potíž (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 90:10... jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřinapotíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu...
Přísloví 10:10...cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života...
Přísloví 17:19... ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká sipotíž. Kdo falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý...
Kazatel 8:6...správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí,...
Kazatel 11:10...stát. Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost...
Matouš 28:14... my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A...
Skutky 15:19...pohanům, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napišme jim však, se vyhýbají modloslužbě,...
1. Korintským 7:28...žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |