Posuďte

Hledám varianty 'posuďte' [ posuďte (4) posuďme (1) posoudil (1) posoudí (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 2:3...však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly...
2. Královská 5:7...on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenstvíPosuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když...
Job 34:4...sami, co je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo...
Přísloví 31:16...připraví, také svým služebným rozdělí úkolyPosoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází...
Kazatel 2:12...pod sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrost a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže...
Římanům 14:13...sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v...
1. Korintským 10:15...modlářstvím. Mluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám. Kalich požehnání, za který děkujeme -...
1. Korintským 11:13...muž skrze ženu - a všechno společně je z BohaPosuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu...
Galatským 6:4...a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý  posoudí své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |