Postupují

Hledám varianty 'postupují' [ postupují (1) postupuje (3) postupovat (1) postupovali (2) postupoval (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 9:17...bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla...
Jozue 18:13...a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje...
Jozue 18:15...na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice postupuje k vodnímu prameni Neftoach. Hranice potom klesá k...
Jozue 19:11...jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na západ postupuje k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahuje k potoku...
1. Samuel 23:26...Davida v maonské poušti pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po...
2. Samuel 23:10... mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne...
Nehemiáš 3:1...Pokračovali dál k věži Mea, a když ji zasvětilipostupovali k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z...
Jeremiáš 9:2...v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví Hospodin. Před bližním se...
Daniel 11:10...k boji a shromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, zaútočí i na jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |