Postupně

Hledám varianty 'postupně' [ postupně ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 23:30...tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem...
Deuteronomium 7:22...Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě...
Skutky 18:23...strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestuPostupně procházel Galacii a Frygii a posiloval všechny...
Skutky 21:19...starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim postupně všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi...
1. Korintským 14:27... Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |