Postranicemi

Hledám varianty 'postranicemi' [ postranicích (1) postranicemi (1) postranice (3) postranic (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 7:28...a 3 lokte vysoký. Byl proveden takto: Sestávalpostranic, které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy...
1. Královská 7:29...Sestával z postranic, které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na...
1. Královská 7:31... Podobně jako na stojanu, i na ústí byly rytinyPostranice ovšem nebyly do kruhu, ale do čtverce. Pod...
1. Královská 7:32...ovšem nebyly do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do...
1. Královská 7:35... K vrcholu stojanu byla připevněna držadlapostranice. Plochy držadel i postranic pokryl na každém...
1. Královská 7:36...držadla a postranice. Plochy držadelpostranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů,...
2. Královská 16:17... jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z bronzových stojanů a sejmul z nich umyvadla....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |