Postižení

Hledám varianty 'postižení' [ postižený (5) postižení (1) postiženému (1) postiženém (1) postiženého (4) postižené (1) postižená (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 13:4...okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne:...
Leviticus 13:12...na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak,...
Leviticus 13:13...malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý...
Leviticus 13:16... Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené...
Leviticus 13:17...postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý...
Leviticus 13:31...nebude na žádné černé ochlupení, odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu...
Leviticus 13:33...není napohled hlubší než okolní kůže, pak se postižený oholí; však neholí místo zasažené prašivinou....
Leviticus 13:36...kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupenípostižený je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina...
Leviticus 13:45...za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv,...
Leviticus 13:46...volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o...
Leviticus 14:3...ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn,...
Lukáš 13:11...pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak,...
Lukáš 14:2...ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců Zákona...
2. Korintským 7:12... nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému, ale spíše kvůli tomu, aby se před Bohem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |