Pospíchej

Hledám varianty 'pospíchej' [ pospíchej (2) pospíchám (1) pospíchaly (1) pospíchala (1) pospíchal (1) pospíchá (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 4:4...ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak ale pospíchala, upustila ho a on zchroml. Jmenoval se Mefibošet...
Job 31:5...jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé,...
Žalmy 70:6... sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Božepospíchej! pomoc, záchrana jsi ty, Hospodine, prosím...
Žalmy 119:60...cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvímPospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I...
Žalmy 141:1... Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je ...
Přísloví 29:20...sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka! Když někdo otroka...
Matouš 28:8...říci." S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |