Posměšky

Hledám varianty 'posměšky' [ posměšky (6) posměšků (1) posměškem (2) posměšek (4) posměšcích (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 28:37...rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadloposměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš...
1. Královská 9:7... takže bude mezi národy za pořekadloposměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo...
2. Letopisů 7:20... takže bude mezi národy za pořekadloposměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo...
Žalmy 69:11...když jsem se trápil postem, měli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali o...
Žalmy 69:20...víš o mém ponížení, o všech těch urážkáchposměšcích - všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce...
Žalmy 119:51...oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti...
Izaiáš 14:4... ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal tyrana!...
Jeremiáš 20:8...Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbuposměšky. Říkám si: " se o něm ani nezmíním, jeho jménem...
Jeremiáš 48:39...Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 49:13... že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v...
Pláč 3:63... si sedají nebo vstávají, prozpěvují si o mně posměšky! Odplať jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to,...
Ezechiel 5:15...zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkouposměškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy...
Ezechiel 21:33...praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich posměšků - Meč, meč! Je tasen, aby porážel, vyleštěn je k...
Malachiáš 1:13..." Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |