Posluchačům

Hledám varianty 'posluchačům' [ posluchačům (2) posluchačů (3) posluchači (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Marek 6:2... Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozíposluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za...
Lukáš 7:1...byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na...
Lukáš 7:29...Božím království, je větší než on." Všichni jeho posluchači, i výběrčí daní, uznali Boží spravedlnost, když...
Lukáš 19:11... co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další podobenství, protože se blížil k...
2. Timoteus 2:14...slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako...
Židům 4:2...jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť seposluchačů nesetkalo s vírou. Do odpočinku tedy vcházíme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |