Poslušností

Hledám varianty 'poslušností' [ poslušností (5) poslušnosti (9) poslušnost (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Samuel 15:22...Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat,...
Přísloví 30:17...nezkrotitelný oheň. Tomu, kdo vysmívá se otciposlušností k matce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči,...
Římanům 1:5...apoštolství, aby lidé ze všech národů došliposlušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem...
Římanům 5:19...na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se...
Římanům 6:16... koho posloucháte, hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste služebníci...
Římanům 15:18... Kristus také nekonal k přivedení pohanůposlušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci...
Římanům 16:26...je skrze prorocká Písma oznámeno všem národůmposlušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze...
1. Korintským 7:19...Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích přikázání. každý zůstává v postavení,...
2. Korintským 7:15... Přetéká k vám láskou, když vzpomíná na poslušnost vás všech a na to, jak jste ho přijali s...
2. Korintským 10:5...poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenkuposlušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná,...
2. Korintským 10:6...k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou...
1. Timoteus 2:11... Žena přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala...
Filemon 1:21...potěš srdce v Pánu. Píšu ti v jistotě o tvé poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco...
Židům 5:8...byl Boží Syn, naučil se z toho, co vytrpělposlušnosti. Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo...
1. Petr 1:2...prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Duchaposlušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a...
1. Petr 1:22...vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané...

Slova obsahující poslušností: neposlušností (1) poslušností (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |