Poslušní

Hledám varianty 'poslušní' [ poslušný (4) poslušní (6) poslušné (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 24:7..."Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se...
Deuteronomium 26:17...jeho pravidla, přikázání a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem,...
Deuteronomium 30:17... Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím...
Izaiáš 1:19...látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotníposlušní, budete požívat darů země. Jste-li však vzpurní a...
Jeremiáš 35:10...ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně tak,...
Lukáš 2:51... Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci....
1. Korintským 14:34...zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není...
2. Korintským 2:9... abych vás vyzkoušel a poznal, zda jste ve všem poslušní. Komu vy odpouštíte, tomu odpouštím i . Stejně...
Filipským 2:8... Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to k smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh...
Filipským 2:12... Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní...
1. Timoteus 3:4...člověk, který se dobře stará o rodinu a  poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |