Poslaný

Hledám varianty 'poslaný' [ poslaných (1) poslaný (6) poslaní (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Matouš 26:47...Dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemiposlaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s...
Marek 14:43...ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a holemiposlaný od vrchních kněží, znalců Písma a starších. Jeho...
Jan 9:7..."Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl....
Skutky 10:17...hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili...
Galatským 1:1...Ducha svatého s vámi všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše...
2. Timoteus 1:1...vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíšeposlaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši,...
Titus 1:1... Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Kristaposlaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu...
Zjevení 5:6...sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z pravice...

Slova obsahující poslaný: poslaný (6) poslaných (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |