Poskvrny

Hledám varianty 'poskvrny' [ poskvrny (9) poskvrnou (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 19:2...přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi...
Job 16:17...přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik ...
Jeremiáš 2:23...Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos...
2. Korintským 7:1...tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží....
Efeským 5:27...sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak...
Koloským 1:22...smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve...
1. Timoteus 6:14...na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána...
Židům 13:4... si všichni váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud....
1. Petr 1:19...krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vadyposkvrny předem vybrán před stvořením světa, ale teď na...
2. Petr 2:13...zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |