Poskvrněný

Hledám varianty 'poskvrněný' [ poskvrněný (2) poskvrněného (4) poskvrněné (2) poskvrněná (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 22:4...darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne...
Ezdráš 9:11... kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu zemi...
Ageus 2:13...kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou," pokračoval Ageus, "poskvrní se to?"...
Malachiáš 1:7...ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že...
Skutky 10:14...Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh...
Skutky 10:28... abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a...
Skutky 11:8...Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu:...
Židům 9:13...popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám...
Juda 1:23...ale zároveň obezřetně - se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc uchránit vás před...

Slova obsahující poskvrněný: neposkvrněný (1) poskvrněný (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |