Posilou

Hledám varianty 'posilou' [ posily (3) posilu (1) posilou (3) posila (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 7:21...vlevo a pojmenoval je Jachin, Opora, a BoázPosila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena...
1. Královská 20:22...přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž...
2. Letopisů 3:17... Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý BoázPosila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20...
Žalmy 31:5... z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine,...
Žalmy 43:2...před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh  posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským...
Žalmy 83:9... dokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls...
Izaiáš 33:2... Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem...
Izaiáš 43:17...vodami, který přivádí vozy s koni a vojskoposily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby...
2. Korintským 12:19...před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych z vás, přijdu, nebyl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |