Posilní

Hledám varianty 'posilní' [ posilníte (1) posilním (1) posilnil (1) posilní (3) posilni (8) posilněte (2) posilněni (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 18:5...si pod stromem. Přinesu kousek chlebaposilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému...
Deuteronomium 3:28... neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuuposilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu...
Soudců 19:5...zvedal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se posadili a...
Soudců 19:8... Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledne....
1. Královská 13:7...Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domůposilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl:...
Žalmy 7:10...Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však posilni, spravedlivý Bože, ty zkoumáš srdce i svědomí!...
Žalmy 27:14...Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on  posilní. Spoléhej na Hospodina! Žalm Davidův. K tobě,...
Žalmy 51:14...mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem  posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se...
Žalmy 86:16...na , smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení...
Píseň 2:5...své lásky kéž zaštítí! Osvěžte rozinkamiposilněte mne jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho...
Izaiáš 41:10...jsem s tebou, nestrachuj se - jsem tvůj BůhPosilním a podpořím, podepřu svou spravedlivou...
Skutky 9:19... Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrmposilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými...
Skutky 27:38...lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili...
Efeským 3:16... Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve...
Efeským 6:10...Pána v nebesích a ten nestraní nikomu. Závěremposilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si...
2. Tesalonickým 2:17...a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdceposilní vás v každém dobrém skutku i slovu! Dále vás,...
Židům 11:34... přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli...
Zjevení 3:2...podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď seposilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky...

Slova obsahující posilní: posilní (3) posilním (1) posilníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |