Posedlý

Hledám varianty 'posedlý' [ posedlým (1) posedlých (3) posedlý (15) posedlí (1) posedlého (2) posedlé (2) posedlá (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Matouš 4:24...nemocné, sužované různými neduhy a bolestmiposedlé, trpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. A...
Matouš 8:16...ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny...
Matouš 8:28...do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou...
Matouš 8:33... a když přišli do města, všechno to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti...
Matouš 9:32...odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý...
Matouš 11:18...totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají:...
Matouš 12:22..." Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl....
Matouš 15:22...Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On však neodpověděl ani slovo. Jeho...
Marek 1:23...znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás,...
Marek 1:32...západu slunce k němu přinesli všechny nemocnéposedlé. Celé město se seběhlo ke...
Marek 5:2...z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho ...
Marek 5:15...přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém...
Marek 5:16...jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit, opustí...
Marek 5:18...pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil....
Lukáš 4:33...slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je...
Lukáš 7:33... nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy říkáte:...
Lukáš 8:27...ním jeden muž z toho města, který byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale...
Lukáš 8:36...jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského...
Jan 7:20...z vás Zákon neplní. Proč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš...
Jan 8:48..." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen...
Jan 8:49...správně, že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy...
Jan 8:52... navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak...
Jan 10:20...mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali:...
Jan 10:21...a blázní! Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči...
Skutky 8:7...duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé...

Slova obsahující posedlý: posedlý (15) posedlých (3) posedlým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |