Posádku

Hledám varianty 'posádku' [ posádky (5) posádku (5) posádka (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 10:5...na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S...
1. Samuel 13:3...poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul...
1. Samuel 13:4...celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a poštval tak Filištíny na Izrael, lid se...
2. Samuel 8:6...mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli...
2. Samuel 8:14... kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se...
1. Letopisů 18:6...mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli...
1. Letopisů 18:13...tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými....
2. Letopisů 17:2...městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých...
Ezechiel 27:9...tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali. Válečníci z...
Matouš 27:27...vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť...
Marek 15:16...paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu...
Skutky 21:31... se ho chystali zabít, když k veliteli římské posádky dorazila zpráva, že se celý Jeruzalém bouří. Ihned...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |