Porušovali

Hledám varianty 'porušovali' [ porušují (3) porušuješ (3) porušovat (2) porušovali (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 23:16...vám Hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a...
2. Královská 18:12... že neposlouchali Hospodina, svého Boha, ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchali a neřídili se ničím...
Ezdráš 9:14...nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito národy...
Ester 3:3...z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?" Říkali mu to den co den, ale...
Žalmy 119:126... Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi...
Ezechiel 44:7...tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých...
Daniel 11:32...otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého Boha se mu ale...
Skutky 17:7...Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi...
Římanům 2:25...cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. Kdyby neobřezaný...
Římanům 2:27...odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou Zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |