Poručil

Hledám varianty 'poručil' [ poručím (1) poručili (1) poručil (20) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 32:18...jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se...
1. Samuel 16:17...Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a...
1. Samuel 17:56...Abner. "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína...
2. Samuel 18:21...dnes ne - vždyť zemřel královský syn." Joáb tedy poručil jednomu Habešanovi: "Běž oznámit králi, co jsi...
1. Královská 13:4...oltáři, namířil na něj od oltáře rukouporučil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale...
2. Královská 8:8...nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží mužporučil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou dary a jdi Božímu...
Job 38:12...sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo...
Žalmy 106:34...nevyhladili národy, o kterých jim to Hospodin poručil. Promísili se s pohany, naučili se jejich...
Izaiáš 5:6... trním a bodláčím celá zarostlá. Navíc i mrakům poručím, na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům...
Jeremiáš 47:7...Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti Aškelonu, namířil jej proti...
Daniel 3:13... se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvemPoručil, mu Šadracha, Mešacha a Abednega přivedou, a...
Daniel 3:19...rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala...
Daniel 5:2...popíjel víno. Napit tím vínem pak Belšasar poručil, přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho...
Matouš 14:9...nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve...
Matouš 18:25...deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatitporučil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se...
Lukáš 14:23...přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít,...
Skutky 4:15... jak tam s nimi stojí, neměli co na to říciPoručili jim, odejdou z radní místnosti, a začali se...
Skutky 21:34... Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do pevnosti. Po schodišti ho vojáci...
Skutky 23:10...se velitel začal obávat, aby Pavla neroztrhaliPoručil tedy vojákům, jdou dolů, vyrvou jim ho a odvedou...
Skutky 24:23...vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla střežil, mu ulehčí vazbu...
Skutky 25:6...se do Cesareje. Druhého dne zasedl k souduporučil, předvedou Pavla. Jakmile se dostavil,...
Skutky 25:17...všech odkladů jsem příštího dne zasedl k souduporučil, toho muže předvedou. Když ale vystoupili jeho...

Slova obsahující poručil: poručil (20) poručili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |