Porozumět

Hledám pøesnì 'porozumět'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: porozumíte (4) porozumíš (3) porozumí (3) porozumět (4) porozuměli (5) porozuměl (2) porozumějí (1) porozuměj (1)
Žalmy 14:2...by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty,...
Žalmy 53:3...konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudili z cesty,...
Přísloví 1:6...svou znalost, rozumný si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich...
Římanům 3:11...není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |