Porozumění

Hledám varianty 'porozumění' [ porozumění (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 29:3...do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdceporozumění, oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let...
Žalmy 119:144... Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine,...
Izaiáš 56:11...neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se...
Daniel 10:12...dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby...
2. Korintským 6:6...vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotěporozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v...
Koloským 1:9...prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým...
Koloským 2:2... aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž...
1. Petr 3:7...zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |