Porozuměli

Hledám pøesnì 'porozuměli'. Nalezeno 5 veršù. Další varianty: porozumíte (4) porozumíš (3) porozumí (3) porozumět (4) porozuměli (5) porozuměl (2) porozumějí (1) porozuměj (1)
Deuteronomium 32:29...mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopiliporozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí...
Nehemiáš 8:12...se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Druhého dne se...
Nehemiáš 8:13...levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal...
Izaiáš 43:10...jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili miporozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen...
Lukáš 24:45...a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psáno - Mesiáš musel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |