Porozuměl

Hledám pøesnì 'porozuměl'. Nalezeny 2 verše. Další varianty: porozumíte (4) porozumíš (3) porozumí (3) porozumět (4) porozuměli (5) porozuměl (2) porozumějí (1) porozuměj (1)
Daniel 2:30... aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi...
Daniel 9:2... - nuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku...

Slova obsahující porozuměl: porozuměl (2) porozuměli (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |