Porostete

Hledám varianty 'porostete' [ porostou (2) porostete (1) poroste (4) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 92:13...ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích...
Izaiáš 9:6... Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu...
Izaiáš 44:4...na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden...
Ezechiel 34:29...je nevyděsí. Způsobím, že jejich setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou ...
Ezechiel 47:12...uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí...
2. Korintským 10:15...prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak...
2. Petr 1:8...bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |