Porodu

Hledám varianty 'porodu' [ porody (1) porodu (11) porod (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 35:16...Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se,...
Genesis 38:27...s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden...
Genesis 38:28...porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni...
Exodus 1:16...a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude...
Exodus 1:19...provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porod báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako...
2. Královská 19:3...Dnes je den soužení, trestání a poníženíPorod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj...
Job 3:11...jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z...
Izaiáš 37:3...Dnes je den soužení, trestání a poníženíPorod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj...
Izaiáš 42:14...tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i...
Izaiáš 66:9...Copak , který otevírám lůno, nepůsobímporod? praví Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno...
Jeremiáš 22:23...mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem...
Ozeáš 9:11...miláček! Efraimova sláva jako pták uletí - žádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby děti odchovali, o...
Lukáš 1:57...se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil časporodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní...
Lukáš 2:6...těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil časporodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do...
Římanům 8:22...stvoření dosud společně sténá a pracujeporodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |