Porodních

Hledám varianty 'porodních' [ porodním (1) porodních (4) porodní (10) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 35:17...rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli  porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!"...
Genesis 38:28...dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil rukuPorodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit...
Exodus 1:15...nutili. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá...
Exodus 1:17...ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim...
Exodus 1:18... a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil....
Exodus 1:19...provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako...
Exodus 1:20...bába dorazí, mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A...
Exodus 1:21...a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec...
Izaiáš 21:3...mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní bolesti. Skličuje to, co slyším, to, co vidím,...
Jeremiáš 48:41...hrdinů bude v onen den jako srdce ženyporodních bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl národem...
Jeremiáš 49:22...hrdinů bude v onen den jako srdce ženyporodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží v...
Ozeáš 13:13...trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uloženPorodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré -...
Matouš 24:8...a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli...
Marek 13:8...zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |