Porod

Hledám varianty 'porod' [ porody (1) porodu (11) porod (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 35:16...Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se,...
Genesis 38:27...s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden...
Genesis 38:28...porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni...
Exodus 1:16...a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude...
Exodus 1:19...provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porod báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako...
2. Královská 19:3...Dnes je den soužení, trestání a poníženíPorod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj...
Job 3:11...jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z...
Izaiáš 37:3...Dnes je den soužení, trestání a poníženíPorod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj...
Izaiáš 42:14...tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i...
Izaiáš 66:9...Copak , který otevírám lůno, nepůsobímporod? praví Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno...
Jeremiáš 22:23...mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem...
Ozeáš 9:11...miláček! Efraimova sláva jako pták uletí - žádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby děti odchovali, o...
Lukáš 1:57...se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil časporodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní...
Lukáš 2:6...těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil časporodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do...
Římanům 8:22...stvoření dosud společně sténá a pracujeporodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce...

Slova obsahující porod: neporodí (1) neporodila (1) neporodíš (1) porod (4) porodí (15) porodil (1) porodila (108) porodily (2) porodíš (6) porodit (5) porodní (10) porodních (4) porodním (1) porodu (11) porody (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |