Porobou

Hledám varianty 'porobou' [ poroby (3) porobu (2) porobou (1) porobě (3) poroba (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 26:7...nás vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinuporobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží,...
Nehemiáš 5:5...do otroctví! Některé z našich dcer jsouporobě a my jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám...
Nehemiáš 9:17... zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný,...
Žalmy 136:23...láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich...
Přísloví 12:24...bude svěřena vláda, zahálčivost však vedeporobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale...
Přísloví 16:19...pád a namyšlenost zkázu. Lepší je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo...
Izaiáš 14:3...od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento...
Izaiáš 30:20...odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt - svého Učitele na...
Izaiáš 40:2...k Jeruzalému a ohlašujte mu, že skončila jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou rukou ztrestal...
Pláč 1:3...! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohany a nemá, kde by spočinul....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |