Porobí

Hledám varianty 'porobí' [ porobili (1) porobí (2) poroben (1) porobě (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 24:24... to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!"...
Soudců 10:8...Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na...
Nehemiáš 5:5...do otroctví! Některé z našich dcer jsouporobě a my jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám...
Žalmy 136:23...láska trvá navěky! On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich...
Přísloví 12:24...bude svěřena vláda, zahálčivost však vedeporobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale...
Ozeáš 5:11...je zaplavím jako povodní. Efraim bude poroben, soudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |