Poranil

Hledám varianty 'poranil' [ poranili (1) poranil (2) poraní (1) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 20:37...jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbilporanil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali,...
Job 26:13...svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý...
Zachariáš 12:3... kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové...
Marek 12:4... Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal ještě dalšího....

Slova obsahující poranil: poranil (2) poranili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |