Poprvé

Hledám varianty 'poprvé' [ poprvé ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 10:13... než oblak spočinul v poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve...
Deuteronomium 10:10... jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát Hospodin...
1. Samuel 14:35... Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil:...
1. Samuel 22:15...domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani ...
1. Letopisů 16:7...pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili...
Jeremiáš 4:31...jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce:...
Skutky 11:26...lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V době přišli do Antiochie...
Skutky 15:14..., bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid...

Slova obsahující poprvé: napoprvé (1) poprvé (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |